Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała:  mgr Anna Guzińska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Tak mija nam czas.

Temat : W zegarze mieszka czas.

Cele główne:

 • Rozwijanie sprawności językowych;
 • Rozwijanie mowy i myślenia;
 • Poznawanieróżnych przyrządów do mierzenia czasu;
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • Utrwalanie nazw pór dnia;
 • Rozwijaniepamięci i spostrzegawczość;
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach parateatralnych

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ortofonicznych;
 • Wymyśla odpowiedzi na pytanie „Po co ludzie wymyślili zegary? oraz Co robi czas?” – rozwija mowę spontaniczną;
 • Zna historię powstawania zegarów;
 • Rozpoznaje i nazywa zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny;
 • Potrafi wskazać obrazek, którego brakuje;
 • Stosuje i rozumie określenia czasu przeszłość, teraźniejszość , przyszłość;
 • Posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem wcielając się w różne role,
 • Wymienia pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc;
 • Rysuje obrazek dotyczący własnych przeżyć;

Zajęcia dydaktyczne :

 • Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Zegary”
 • „Po co, ludzie wymyślili zegary?”- poszukiwanie odpowiedzi na pytanie.
 • „W krainie zegarów”- wysłuchanie opowiadania nauczyciela o historii powstania zegarów i obejrzenie ilustracji poszczególnych zegarów: zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny.
 • Zabawa, „Którego obrazka brakuje?”- dzieci siedzą w kole, na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające różne zegary. Dzieci przyglądają się dokładnie obrazkom, rozpoznają zegary, nazywają je. Następnie odwracają się, nauczyciel w tym czasie chowa jeden obrazek. Dzieci próbują odgadnąć, którego obrazka brakuje lub, który obrazek zmienił miejsce.
 • Zabawa słownikowa: „Co robi czas?”- dzieci wspólnie z nauczycielem poszukują odpowiedzi na pytanie: co robi czas?
 • Zabawa dydaktyczna „ Wehikuł czasu”- dzieci w zależności od czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zamieniają się w dinozaury, dzieci w przedszkolu i roboty.
 • „Mój dzień” – historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia.
 • Zabawa „Co robiłem rano, w południe, wieczorem?”
 • Rysowanie obrazka pt. „Co robiłem wczoraj”
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”

 

Leave a Reply