Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni „u” i „ó” w czasownikach i rzeczownikach;
 • utrwalenie zasad pisowni „rz” i „ż” w zakończeniach rzeczowników.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zapisać wyraz pokrewny do podanych słów z trudnością ortograficzną ;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych ;
 • potrafi zapisać przykład przysłowia bądź powiedzenia z wyrazami z trudnością ortograficzną ;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki i czasowniki z trudnością ortograficzną ;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki z trudnością ortograficzną ;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa V „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia „u” i „ó” w czasownikach i rzeczownikach

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „u” i „ó”
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów

II jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia rz i ż w zakończeniach rzeczowników.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „ rz” i „ ż”.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply