Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni z u, ó, rz, ż.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zastosować poznane zasady pisowni w ćwiczeniach praktycznych;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych ;
 • potrafi uzasadnić pisownie wyrazu z ó wymiennym;
 • potrafi ułożyć zdanie z wyrazami z trudnością ortograficzną;
 • potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • potrafi uzasadnić pisownie wyrazu z rz wymiennym

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa IV „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „u” i „ó”
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „ rz” i „ ż”.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

Leave a Reply