Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia.

Temat: Kiedy pisać ą oraz ę.

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „ą” oraz „ę”.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zastosować poznane zasady pisowni w ćwiczeniach praktycznych;
 • potrafi zapisać podane czasowniki w liczbie pojedynczej czasu teraźniejszego;
 • potrafi wskazać w tekście wyrazy, które mają zakończenie „e” oraz „ę”;
 • potrafi zapisać czasownik w czasie przeszłym;
 • potrafi uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa VII „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

Leave a Reply