Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr  Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego:  PROJEKT „ZDROWIE” / DZIEŃ MAMY I TATY

Cele główne:

 • poznanie zwyczajów higienicznych zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących;
 • utrwalenie pisowni wyrazów z h;
 • tworzenie opisów zwierząt;
 • nauka piosenek oraz wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta teksty informacyjne;
 • korzysta ze słowników i innych dostępnych źródeł informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • samodzielnie zapisuje opis zwierzęcia;
 • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;
 • uczestniczy w rozmowie, wyciąga wnioski;
 • wypowiada się na temat własnych obserwacji zwierząt i tekstów informacyjnych;
 • rozumie pojęcia głoski, wyrazu i zdania, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • nazywa i wyróżnia zwierzęta domowe, gospodarskie i dziko żyjące;
 • czyta hasła rebusów i zapisane wyrazy;
 • tworzy ustnie i pisemnie opowiadanie;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • recytuje wiersze oraz śpiewa piosenki z okazji Dnia Mamy i Taty.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, piosenek;
 • oglądowe: przykład osobisty nauczyciela; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne, dzieła sztuki teatralnej.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.3, Podręcznik część 3„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, głośniczek, telefon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jak zwierzęta dbają o czystość

 1. Czytanie tekstu informacyjnego A. Wajraka „Jak zwierzęta dbają o czystość?” –wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów z wykorzystaniem słowników, dzielenie się wiedzą o higienie zwierząt na podstawie obserwacji z życia.
 2. Układanie pytań do zdania :Kto? Kiedy? Gdzie?.
 3. Uzupełnianie opisu wiewiórki z wykorzystaniem podanego słownictwa. Samodzielne pisanie opisu wybranego zwierzęcia.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Ćwiczymy wyrazy z „h”

 1. Omówienie ilustracji (świat realny i fantastyczny), wskazywanie sytuacji nieprawdopodobnych.
 2. Powtórzenie alfabetu, wypisanie wyrazów z h w kolejności alfabetycznej.
 3. Rozwiązanie rebusu, rysowanie rebusów do podanych wyrazów. Wymyślanie historyjki o zwierzętach, samodzielne zapisanie opowiadania.
 4. Odszyfrowywanie zakodowanych wyrazów i ich zapisywanie, układanie z nimi zdań, dobieranie opisu do wyrazów. Tworzenie wyrazów zgodnie z podaną zasadą i ich zapisywanie. Dobieranie wyrazów z h o podobnym znaczeniu do podanych. Utrwalenie pisowni wyrazów z h.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Nauka piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 2. Recytowanie wierszy przez dzieci.

 

Leave a Reply