Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Cudzożywność

Cele główne:

 • Zaznajomienie z terminem „cudzożywność” oraz wyjaśnienie różnic w sposobach odżywiania się organizmów;
 • Poznanie podziału organizmów pod względem ich sposobów odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić istotę cudzożywności;
 • Umie omówić różnorodne sposoby odżywiania się organizmów;
 • Wyjaśnia rolę organizmów żywiących się szczątkami;
 • Definiuje podział roślin na pasożytnicze i półpasożytnicze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cudzożywność

 1. Omówienie istoty cudzożywności jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów;
 2. Analiza różnych sposobów odżywiania się organizmów z podaniem przykładów w świecie zwierząt i roślin;
 3. Omówienie roli organizmów żywiących się szczątkami oraz efektu tej działalności w życiu człowieka;
 4. Wyjaśnienie różnicy między roślinami pasożytniczymi a półpasożytniczymi.

Leave a Reply