Konspekt

Lekcja 12- 9 marca

 Opracowała : praktykantka Dorota Gundersen

 Nazwa bloku programowego: Wiosna już za rogiem.

 Temat: Pierwsze oznaki wiosny.

 

Dziecko potrafi:

 • Dostrzec zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w związku z zmiana pory roku.
 • Zna pierwsze wiosenne kwiaty, zwierzęta i ptaki (krokus, bocian, żaba).
 • Rozpoznaje odgłosy poszczególnych zwierząt i potrafi je naśladować.
 • Zna postać Marzanny i rozumie pojęcia obrzędy ludowe.
 • Samodzielnie potrafi wykonać prace plastyczne o tematyce wiosennej.
 • Po analizie tekstu wiersza potrafi odpowiedzieć na zagadki.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie: zabawy ruchowe do tekstów piosenki.
 • Wstępna pogadanka nawiązująca do zbliżającej się pory roku.
 • Zapoznanie dzieci z obyczajami i tradycjami ludowymi, związanymi z powitaniem wiosny.
 • Zapoznanie dzieci z utworem pt. „Jak ślimak spotkał wiosnę” A. Galica.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne: podziel obrazki według kategorii: ptaki, kwiaty, rzeczy.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Zabawy ruchowo-naśladowcze.
 • Wykonanie prac plastycznych.

 

 

 

 

Leave a Reply