Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Małgorzata  Hrapkowicz

Lekcja  10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego:  Zdrowie jest najważniejsze.

Cele główne:

 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 8;
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej;
 • kształtowanie prawidłowe nawyki żywieniowe;
 • poznanie zapisu graficznego głoski „n”;
 • doskonalenie małej motoryki;
 • docenianie pracy zawodowej pracowników służby zdrowia.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi dobrać ubranie odpowiednie do pory roku i warunków atmosferycznych;
 • zna zapis cyfrowy liczby 8;
 • zna czynniki warunkujący zdrowe życie;
 • wie czym jest piramida żywienia;
 • potrafi ułożyć zdrowy jadłospis;
 • potrafi zgodnie współpracować z dziećmi podczas pracy zespołowej;
 • wie jak zachować się podczas wizyty u lekarza;
 • umie wyodrębnić głoski na początku wyrazu i przyporządkowuje je do odpowiednich liter;
 • wie na czym polega praca pracowników służby zdrowia.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów, drama.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Zimowy spacer.

 1. „Ubieramy się na zimowy spacer” – ćwiczenie w klasyfikowaniu.
 2. „Osiem zasad zdrowego stylu życia” – mapa pojęciowa oraz wykonywanie ćwiczenia na karcie pracy.
 3. „Osiem ramion, osiem nóg” – zabawa matematyczna.
 4. Prezentacja graficznego wyglądu liczby 8.
 5. Praca plastyczna ozdabianie liczby 8.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Układamy jadłospis.

 1. „ Piramida zdrowego żywienia – omówienie planszy dydaktycznej i wykonanie ćwiczeń w karcie pracy.
 2. „Jabłko dla Florentynki” – ćwiczenie graficzne.
 3. „Układamy jadłospis” – praca zespołowa.
 4. „Kącik ciekawej książki” – słuchanie czytanych utworów literackich związanych z tematyka zajęć.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Walka z chorobą.

 1. „Chory smok” – słuchanie wiersza i wykonanie i wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 2. „Od czego może boleć brzuch? – ćwiczenie w klasyfikowaniu.
 3. „Smok i wizyta u lekarza” – zabawa darmowa.
 4. „ N jak nosorożec” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, wykonanie ćwiczeń na karcie pracy.
 5. „ Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia” – pogadanka.

Leave a Reply